Istraživačka stanica Petnica

Davne 2002. godine sam prvi put posetio Istraživačku stanicu Petnicu, kao polaznik seminara Matematike . Od tada istu posećujem par puta godišnje, sada kao saradnik na istom seminaru. Na ovoj stranici možete pronaći materijale sa mojih predavanja.

Seminar MATEMATIKE

Većina srednjoškolaca u Srbiji nažalost ne vide matematiku dalje od "nabacanih formula". Seminar matematike u ISP organizovan je tako da polaznicima pruži znanje nepokriveno školskim gradivom na jedan zanimljiv i inspirativan način. Akcenat se stavlja na približavanju pojma naučnog istraživanja. Od samih polaznika se ne očekuje preveliko predznanje, međutim tu je potrebna zainteresovanost i ljubav prema jednoj od najlepših nauka.

Naziv predavanja Datum
Hajde da brojimo do oo (Kardinali) mart 2011.
Kombinatorika sa stilom + Nagradni zadaci maj 2010.
Neverovatno verovatni događaji (Zanimljivi problemi verovatnoće) mart 2010.
Geometrije 101 februar 2010.
Uvod u spektralnu teoriju grafova avgust 2008.
Uvod u bojenje grafova novembar 2006.

Cenovnik

Matematički cenovnik iz menze u ISP nažalost nije ugledala svetlost dana još uvek. Nadam se da će postati stalni deo iste nakon renoviranja. Trenutnu veriziju cenovnika možete skinuti ovde.

Interesantni linkovi u vezi Petnice