DMS Problem meseca

Pre par godina je pokrenuta sekcija DMS Problem meseca na sajtu Društva matematičara Srbije u kojoj se na mesečnom nivou objavljuju interesantni zadaci iz matematike i informatike. Ove godine je sekicja ponovo počela sa radom i sa malo izmenjenom idejom.

Jako malo materijala, zbirki zadataka sa detaljnim rešenjima i propratnim tekstovima, postoji na našem jeziku za ove predmete. Ovo se pogotovu odnosi na informatiku. Na kraju ciklusa će svi problemi meseca sa zvaničnim i poslatim interesantnim rešenjima spojiti u jednu (za sada) elektronsku verziju zbirke. Na ovaj načim ćemo dobiti jednu jako interesantnu i detaljnu zbirku s obzirom da će mnogo ljudi učestvovati u njenom pisanju. Želimo da pokrijemo što više pristupa za rešavanje problema (kako onih koji vode do rešenja, tako i onih pogrešnih). Zato pozivam sve koji žele da se igraju sa interesantnim problemima da se priključe ovom malom projektu.

Predloge i rešenja problema možete slati na adresu redakcije pom@dms.rs ili direktno na moj mail.

Na ovoj stranici ću kačiti samo probleme koja sam ja pripremio. Ostale probleme možete pogledati na sajtu DMSa. Trenutno se ovde ne nalaze svi problemi koji su bili tokom prethodnih godina, vremenom ću iste ubacivati na ovoj stranici.

Školska 2011 / 2012

Num Mesec / Kategorija Problem Rešanje Ostalo
08 Maj B Konveksni mnogougao TBA TBA
07 April B Podmatrica Rešenje /
06 Prvoarilski problemi Problem A
Problem B
Rešenja /
05 Mart A POM sastanak Rešenje /
04 Februar B Permutacija Rešenje Kodovi
03 Januar A Matrica Rešenje /
02 Decembar B Binarna pretraga Rešenje -
01 Novembar B Binarni broj Rešenje Kodovi