Skripte

Nedavno sam počeo sa pisanjem skripti / tekstova vezanih za takmičare početnike kao i one koji žele da nešto više nauče o algoritmima. Ovde sam postavio i BubbleCup biltene, u čijoj izradi sam učestvovao.

Num Naziv Autor / Izvor
01 Uvod u dinamičko programiranje Andreja Ilić
02 Analiza algoritma Andreja Ilić
03 Uobičajne greške takmičara Andreja Ilić
04 Struktura podataka Trie Andreja Ilić
05 BubbleCup 2011: Problem set & Analysis BubbleCup Crew
06 BubbleCup 2010: Problem set & Analysis BubbleCup Crew
07 Kvalifikacije 2012: Analiza problema sa rešenjima Andreja Ilić
08 Okružno 2012: Analiza problema sa rešenjima Andreja Ilić; Nikola Milosavljević